Brug for hjælp, vejledning eller har du kommentarer eller spørgsmål?
Jahuu - så skal vi til det igen!
2014-03-23 21:52
Kære Ligavenner,

Så skriver vi pludselig marts 2014 og udenfor driver de første vanilla farvede Cu'er forbi mod en smuk lyseblå himmel her søndag eftermiddag.

Det betyder, at vi reelt er igang med den nye sæson og vi nu kun afventer de første rapporter på stræk, sjov og oplevelser.

Fra Mekkaet Minden i marts
Undertegnede har her i weekenden endelig fået tid til at forberede TERMIK-Ligaen programmel og databaser og er nu klar til at I må hente filerne.

Ændringer til Vendepunkter
Vores Vendepunktschef Lars Peder har i god tid fået opdateret vores vendepunktsdatabase efter ønske fra Konkurrence Udvalget og nyhederne er som følger:

 • Pårup #11 udfases som officielt DM vendepunkt men forbliver naturligvis som Nationalt vendepunkt. Ingen data eller sporbarhed går tabt
 • Pårup Motorvejskryds #945 introduceres i år som nyt DM vendepunkt
 • Lindtorp #489 ophøjes nu til nyt DM vendepunkt
 • Bolhede #213 ophøjes igen til at være DM vendepunkt
Da jeg havde lavet en fejl i overførslen til World Soaring Turnpoint Exchange for et par uger siden har jeg desværre måtte gensende en opdatering idag. Det tager nok nogle dage endnu før John Leibacher er klar med WSTX filerne.

I mellemtiden kan man fra menuen til venstre hente det samlede officielle TL katalog i SeeYou format.

Regler og beregningsformler som i 2013
Vi eksperimenterer med de data vi har indsamlet over årene i tilstræbelsen på at gøre beregningerne af points så fair som muligt. Vores holdning er, at beregninger og indgående faktorer skal være så objektive og målbare som muligt. Gode idéer er altid velkomne.

Mindre handicap ændringer til sæsonen 2014

LAK 17 15m og LS 10 15m går begge fra 114 til 113
ASG 29 15m og ASW 27 15m får begge et nøk opad fra 113 til 114

Og de nybagte Antares 23m og Quintus ejer får handicap 123


SoarTask til Laminar : In Progress!

Men hvad er nyt? Faktisk stort set intet hvad angår SoarTask og hjemmesiden. Vi starter således Sæsonen 2014 med det velkendte (og bedagede) program SoarTask med tilhørende database. Hvis man allerede har installeret SoarTask2011 eller SoarTask2013 kan man blot følge opgraderingsinstruktionen fra denne side: http://www.termik-ligaen.dk/download/soartask.htm


Men .... i skrivende stund arbejder jeg på en konkret løsning der gerne skulle ende med, at vi i løbet af sæsonen kan udfase SoarTask fuldstændigt til fordel for en on-line løsning der blandt andet understøtter upload af IGC filer og automatisk beregning af resultater - og ikke mindst en helt ny og moderne IT platform der langt bedre og smidigere kan vedligeholdes og videreudvikles. F.eks. vil jeg kunne stille et API (dvs et bibliotek af funktioner der kan anvendes af programmører) til rådighed for de udviklere der måtte have lyst til at lave klubspecifikke løsninger eller varianter til f.eks. iPhone, tablets, webløsninger mm. Jeg håber således, at jeg om ganske få uger kan annoncere hvorledes det kommer til at foregå. 

Når vi laver skiftet forventer jeg at kunne migrære alle data til det nye system således at vi bevarer al historik og stamdata.

Klubflytninger..distriktskonkurrencer
I SoarTask er de vendepunkter man anvender som startpunkt efter take-off fra en given flyveplads i et distrikt registreret som et såkaldt distrikt vendepunkt. Herved bliver opgaven automatisk registreret som en distriktsopgave også. Men flyvninger fra en anden flyveplads, som f.eks. Billund gør nu fra Arnborg, betyder at vendepunkterne i nærheden alle er registreret til Midtjysk distrikt. Det er pt ikke ligetil at rette for mig lige nu og har aftalt med formanden at jeg må se på det senere på året.

Med ønsket om en god, sjov, spændende og sikker sæson til Jer alle.

På TERMIK-Ligaens vegne,

Arne Boye-Møller


Arkiv
 • Godt på vej ind i DM perioden
 • Kold start på alle fronter!
 • Sæsonstart 2013 - TERMIK-Ligaens 15. sæson
 • Fuld fart over feltet
 • 2012 er igang - må termikken blomste /v.2
 • Kære Ligavenner, Vi er godt igang med TERMIK-Liga...
 • Medens vi venter på Påskesolen - opgavevisning nu ...
 • TERMIK-Ligaen set fra en computer..
 • Termik-Ligaen set fra en sygeseng ........
 • Hov - så er sæsonen igang!