Brug for hjælp, vejledning eller har du kommentarer eller spørgsmål?
Sæsonstart 2009 og vi er klare til at lette
2009-03-26 00:13
FOTO: Christian Skov: Gårsdagens billede fra 3.000' syd for Egtved (ca.):Kære Ligavenner,

Medens vi venter på SLV så er vores systemer oppe at køre igen.

Som I har kunnet læse andetsteds så har vi haft en del udfordringer med at komme igang igen med SoarTask og vores webiste i år. Men faktisk så er forsinkelserne alene mine selvom jeg har spenderet uforholdsmæssigt meget tid med at holde det gode gamle SoarTask i luften med diverse it-mæssige udfordringer. De ser dog nu ud til at være løst.
Ny SoarTask
Benyt venligst linket i menuen til venstre "Download / SoarTask" hvorfra man skal downloade hele databasen samt installationskittet. Dem der har SoarTask i forvejen kan nøjes med at opdatere SoarTask2009.exe samt de to database filer SoarTask2009.MDB og SoarTask2009.MDW.

Spændende reglændringer for sæsonen 2009
Som det har fremgået af vores hjemmeside her sidste efterår, så har vi tidligere drøftet nogle forslag til reglændringer. Vi har i Ligaledelsen lyttet til de ønsker og gode ideér der har været fremført igennem årenes løb og har efter bedste evne forsøgt at tilpasse regler og systemer derefter. De ændringer vi har vedtaget fremgår af nedenstående og er naturligvis dokumenteret i reglerne som kan downloades under "Download/ Regler". Men der er grund til at spidse ørere og blyanter når stregerne skal slåes på kortet i år.

Motiveringen for reglerne er, at tilstræbe spændende, sammenlignelige og udfordrende flyvninger på så lige vilkår som muligt. Således er faktoren for gennemførsel af deklarerede opgaver og FAI opgaver i særdeleshed blev øget markant.

En ny ting er desuden, at man kan få samme bonus for at flyve en FAI trekant 3 gange på samme flyvning. Dvs en 100km FAI trekant kan blive til en 300km 'FAI' trekant med samme bonus faktorer som den korte opgave. Det skulle gøre det nemmere at opnå samme opgavelængde og bonus faktorer uagtet orografiske forhold. NB! SoarTask viser pt ikke den rigtige bonus for at flyve denne type opgave. Dette vil blive rettet senere så indberet endelig opgaverne!

Mindre Citius, Altius, Fortius er også godt: så samtidigt fjernes kravene til mindste distance, varighed og højdevinding for at give så mange som muligt, så tidligt som muligt i deres svæveflyvekarriere, at opnå points til dem selv og deres klub.

I år er der derfor tale om et par væsentlige ændringer til reglerne, der nøje bør studeres af deltagerne inden man tærskler ud på opgaverne.

Afsnit 6.1.3: Hævelse af timegrænsen for deltagelse i kategorien 'Varighed og højdevindinger' fra 150 timer til 250 timer
Afsnit 6.2.1.1: Minimums distance udgår. Alle distancer giver points.
Afsnit 6.2.3: Foto som dokumentation for udelanding / kunstig udelanding er ikke længere tilladt.
Afsnit 6.2.5: Udgår og erstattes af efterfølgende afsnit.
Afsnit 6.2.4: Der er ikke længere nogen minimumskrav til højdevinding og varighed. Alle højdevindinger og varigheder giver points. Afsnittet udgår komplet.
Afsnit 6.3.1 : Kamera er ikke længere gyldig dokumentation. GPS loggere anvendes generelt. Til højde/varighed kan dog fortsat anvendes barograf alene.
Afsnit 6.3.5: Kamera udgår. Ikke godkendte loggere med attesteret dokumentationsseddel tilføjes.
Afsnit 7.1: Faktoren på højdevindingspoints øges fra 0.3 til 0.4
Afsnit 7.2: Faktor for deklarerede opgaver øges fra 10% til 15%
Afsnit 7.2: Faktor for deklarerede FAI opgaver øges fra 20% til 35%
Afsnit 9.5: reference til kamera / billeder fjernet

Opdaterede vendepunkter
Vores Vendepunktschef Lars Peder Hansen fra Billund har udført et stort stykke arbejde med at sanere de mange anvendte beskivelser / navngivning af vendepunkter. Rent teknisk fremstår det dog desværre, som om vi har ændret i mange flere vendepunkter rent koordinat mæssigt. Se venligst Lars Peders support blot (se i menuen til venstre under "Support") hvor han tydeligt redegør for ændringerne. Resten er altså blot mindre navngivningsændringer.

Skribenter velkomne
Ved hjælp af vores blogsystem er det ganske enkelt at være redaktør og medskribent på TERMIK-Ligaens hjemmeside. Det ville glæde undertegnede (og sikkert rigtigt mange andre) hvis der er andre end yours truely, der har lyst til at lave et indlæg i ny og næ. De som måtte være intresserede bedes kontakte undertegnede på support(snable a)termik-ligaen.dk

På TERMIK-Ligaens vegne,
Arne Boye-Møller


Arkiv
  • Tekniske problemer [2]
  • Fair fight og Endelige Resulater
  • Genopladning af DSvU [rev.3]
  • Godt skub i skuderne [3.revision - Den Dovne Hund]...
  • Sådan burde det altid være [Revision 2]
  • Frivillige - tak dem!
  • Respektløse juniorer
  • Klar til Take-Off 2008
  • Resultaterne for 2007 er nu endelige
  • Ny TERMIK-Liga rekord